Sunday, 16/08/2020 - 00:10|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG KHAI THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 48/QĐ- PGD&ĐT ngày10/04/2019 của Phòng GD&ĐT )
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
             ĐV tính: Triệu đồng
Số
TT
Nội dungTổng số liệu báo cáo
 quyết toán
Tổng số liệu quyết toán
 được duyệt
Chênh lệchSố quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc (nếu có đơn vị trực thuộc)
12345=4-36
AQuyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí              -   
I Số thu phí, lệ phí              -   
1Lệ phí              -   
2Phí              -   
IIChi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại              -   
1Chi sự nghiệp………………….              -   
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên              -   
bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên              -   
2Chi quản lý hành chính              -   
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ               -   
bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ               -   
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước              -   
1Lệ phí              -   
2Phí              -   
BQuyết toán chi ngân sách nhà nước        4.208,239        4.208,239            -   
INguồn ngân sách trong nước        4.208,239        4.208,239             -                   -  
1Chi quản lý hành chính           784,360           784,360             -                   -  
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ            755,260         755,260             -   
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ              29,100           29,100             -   
2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ               -   
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề        3.423,879        3.423,879             -                   -  
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên           625,000         625,000             -   
3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên         2.798,879        2.798,879             -   

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết