Sunday, 16/08/2020 - 00:29|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2019

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2019
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị  dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ như sau:
    ĐV tính: Triệu đồng
Số
TT 
Nội dung Dự toán năm  Ước thực
hiện quý II/2019 
Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)Ước thực hiện quý I/2019 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
123456
ATổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí    
I Số thu phí, lệ phí    
1Lệ phí    
2Phí    
IIChi từ nguồn thu phí được để lại    
1Chi sự nghiệp………………….    
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
2Chi quản lý hành chính    
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ     
bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ     
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước    
1Lệ phí    
2Phí    
BDự toán chi ngân sách nhà nước  1.730,600  1.081,83063%135%
INguồn ngân sách trong nước  1.730,600  1.081,83063%135%
1Chi quản lý hành chính     801,600     356,35041%85%
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ      752,000     306,75041%78%
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        49,600       49,600 170%
2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ    
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề     929,000     725,48078%189%
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     784,000   581,76074%191%
3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên      145,000   143,72099%182%

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết