Sunday, 21/07/2019 - 06:53|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
Tin tức khác

Thi giải toán qua Internet dành cho học sinh thành phố Kon Tum

Căn cứ Thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh ban hành theo Quyết định số 4891/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 09 năm 2015của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum đã tổ chức cuộc thi giải toán ...
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về