Sunday, 21/07/2019 - 07:22|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 12/2017

THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 12/2017

Chiều ngày 08 tháng 12 năm 2017, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 11/2017 và triển khai công tác tháng 12/2017. Đ/c Trần Việt Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố chủ trì cuộc họp.
Thông báo - Giấy mời

THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 11/2017

Chiều ngày 10 tháng 11 năm 2017, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 10/2017 và triển khai công tác tháng 11/2017. Đ/c Trần Việt Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố chủ trì cuộc họp.
Thông báo - Giấy mời

THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 10/2017

Chiều ngày 13 tháng 10 năm 2017, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 9/2017 và triển khai công tác tháng 10/2017. Đ/c Trần Việt Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố chủ trì cuộc họp.
Thông báo - Giấy mời

THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 9/2017

Chiều ngày 08 tháng 9 năm 2017, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 8/2017 và triển khai công tác tháng 9/2017. Đ/c Trần Việt Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố chủ trì cuộc họp
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về