Sunday, 20/10/2019 - 23:50|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM

THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 12/2017

Chiều ngày 08 tháng 12 năm 2017, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 11/2017 và triển khai công tác tháng 12/2017. Đ/c Trần Việt Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố chủ trì cuộc họp.
<a href="/tin-tuc-su-kien/thong-bao-giay-moi" title="Thông báo - Giấy mời" rel="dofollow">Thông báo - Giấy mời</a>

THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 11/2017

Chiều ngày 10 tháng 11 năm 2017, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 10/2017 và triển khai công tác tháng 11/2017. Đ/c Trần Việt Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố chủ trì cuộc họp.
<a href="/tin-tuc-su-kien/thong-bao-giay-moi" title="Thông báo - Giấy mời" rel="dofollow">Thông báo - Giấy mời</a>

THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 10/2017

Chiều ngày 13 tháng 10 năm 2017, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 9/2017 và triển khai công tác tháng 10/2017. Đ/c Trần Việt Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố chủ trì cuộc họp.
<a href="/tin-tuc-su-kien/thong-bao-giay-moi" title="Thông báo - Giấy mời" rel="dofollow">Thông báo - Giấy mời</a>

THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 9/2017

Chiều ngày 08 tháng 9 năm 2017, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 8/2017 và triển khai công tác tháng 9/2017. Đ/c Trần Việt Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố chủ trì cuộc họp
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về