Thursday, 13/08/2020 - 01:24|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung các môn học ở cấp tiểu học

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường TH, TH-THCS chủ động xây dựng kế hoạch dạy học trong học kì II năm học 2019-2020, bảo đảm hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học phù hợp với tình hình thực tế tại trường

 

Ngày 31/03, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 1125/BGDĐT-GDTH về việc Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 (phụ lục điều chỉnh nội dung dạy học cấp tiểu học đính kèm). Nội dung Công văn chỉ đạo công tác dạy - học phù hợp với tình hình phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông theo kế hoạch năm học đã điều chỉnh.  

Hướng dẫn được xây dựng cụ thể cho từng môn học, có 09 môn học từ lớp 1 đến lớp 5 được điều chỉnh nội dung dạy học của học kỳ II, gồm: Toán; Tiếng Việt; Khoa học; Đạo đức; Tự nhiên và Xã hội; Lịch sử và Địa lý; Âm nhạc; Thủ công/ Kỹ thuật; Thể dục.

Việc tinh giản được hướng dẫn cụ thể theo từng tuần dạy học của chương trình, để đảm bảo các nhà trường thuận lợi trong triển khai việc thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước. Đồng thời đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông đối với cấp Tiểu học; Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các khối lớp trong cùng môn học, các môn học trong cùng khối lớp và cấp học;

Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, phân cấp trong quá trình thực hiện; Đảm bảo tinh giản nội dung dạy học phù hợp với việc điều chỉnh Kế hoạch giáo dục nhà trường trong năm học 2019-2020 do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Theo hướng dẫn, các nội dung cơ bản được giữ để đảm bảo cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng, cốt lõi của chương trình cho học sinh, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông; Chỉ tinh giản những nội dung nâng cao, yêu cầu vận dụng và vận dụng cao. Một số nội dung, yêu cầu trong bài học được giảm tải; một số bài học được chuyển thành bài tự chọn, bài tự học ở nhà hoặc không tổ chức dạy học; các nội dung tiết học gần nhau thuộc cùng một chủ đề được ghép thành một bài học theo chủ đề.

Các trường ở thành phố Kon Tum thực hiện dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục, căn cứ vào trình độ học sinh, các trường chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng môn Tiếng Việt lớp 1; không để tình trạng học sinh không biết đọc, không biết viết tiếng Việt khi lên lớp 2.

Một số môn học có yêu cầu học sinh thực hiện điều tra, tìm hiểu môi trường địa phương hoặc đòi hỏi tiếp xúc gần với động vật… thì không yêu cầu học sinh thực hiện nữa, để đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm dịch bệnh cho các em.

Một số thí nghiệm đơn giản giáo viên hướng dẫn học sinh tự làm ở nhà.

Môn Lịch sử và Địa lý, các bài học và nội dung tự chọn, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cơ sở giáo dục căn cứ vào quỹ thời gian của học kì II, đặc điểm vùng miền, đặc điểm học sinh và nhà trường, để quyết định thực hiện một trong các phương án: không dạy học bài tự chọn hoặc dạy học bài tự chọn nhưng rà soát, tinh giản để tập trung giải quyết các nội dung cốt lõi; tổ chức thành bài đọc thêm cho học sinh có hướng dẫn của giáo viên. Hoặc các trường rà soát, tinh giản, sắp xếp, kết hợp các bài học có nội dung liên quan thành một bài học/chủ đề cần đảm bảo các yêu cầu như: đảm bảo nội dung cốt lõi của yêu cầu cần đạt theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; tinh giản tối đa các nội dung kiến thức trùng lặp.

Căn cứ Công văn 1125/SGDĐT-GDTH ngày 31/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học HKII, năm học 2020, Công văn 414/SGDĐT-GDTH ngày 7/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã ban hành công văn số 258/PGDĐT-CMTH ngày 8/4/2020 chỉ đạo các trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học trong học kì II năm học 2019-2020, bảo đảm hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học phù hợp với tình hình thực tế tại trường. Tập trung các nội dung:

- Các trường TH, TH-THCS nghiên cứu và triển khai thực hiện tốt Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 về “Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT”, Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về “Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018”; Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/3/2020 về “Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Căn cứ vào “Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp tiểu học học kì II, năm học 2019-2020” kèm theo Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có gửi đính kèm Công văn này), các trường TH, TH-THCS điều chỉnh kế hoạch dạy học trong học kì II năm học 2019-2020, bảo đảm hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị; tổ chức dạy học các môn tự chọn một cách phù hợp, ưu tiên thời gian tối đa để tổ chức dạy học các môn học bắt buộc theo chương trình; tăng cường các hình thức dạy học từ xa đối với vùng thuận lợi như dạy học qua internet và trên truyền hình; đối với vùng khó khăn, giáo viên giao phiếu bài tập và linh hoạt tổ chức ôn tập cho học sinh những nội dung kiến thức trọng tâm của lớp học; sử dụng thời gian đầu của năm học 2020-2021 để tập trung ôn tập, bổ sung các nội dung kiến thức cần thiết cho học sinh trước khi thực hiện chương trình của năm học mới.

Đối với tài liệu dạy học Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục (CGD) và VNEN có hình thức, phương pháp dạy học riêng, các trường tự điều chỉnh theo các nội dung tương ứng.

- Tổ chức đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh bằng các phương pháp, kĩ thuật, công cụ khác nhau phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định. Không tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá vào các bài hoặc nội dung, yêu cầu đã được giảm bớt; các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự chọn, tự học.

Học sinh học tập qua truyền hình, qua mạng internet.


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Văn Hải
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết