Sunday, 20/10/2019 - 23:08|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
<a href="/tin-tuc-su-kien/giao-duc-tieu-hoc" title="Giáo dục Tiểu học" rel="dofollow">Giáo dục Tiểu học</a>

Hoạt động trải nghiệm của chúng em: Di tích lịch sử quê hương em

Ngục Kon Tum – nơi thực dân Pháp đã giam cầm và đày đọa tù chính trị yêu nước và các nhà lãnh đạo cách mạng. Tại đây với tinh thần “Chết để sống” các anh đã tạo nên tiếng vang lớn cho lịch sử dân tộc và cũng là niềm tự hào của nhân dân địa phương
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về