• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM

Ngày 20 tháng 9 năm 2021, học sinh được trở lại trường học trực tiếp

STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về