• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM

Một số hình ảnh hoạt động của ngành năm học 2018-2019

Một số hình ảnh hoạt động trong năm học 2018-2019 được ghi nhận tại các trường, phòng giáo dục và đào tạo trong năm học 2018-2019

STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về