Tuesday, 18/06/2019 - 08:20|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM

Chia tay thầy Bùi Dũng về nghỉ hưu