arrow Công tác văn phòng  arrow Thông báo - Giấy mời THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 11/2017 Cập nhật : 11/14/2017 2:47:49 PM Chiều ngày 10 tháng 11 năm 2017, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 10/2017 và triển khai công tác tháng 11/2017. Đ/c Trần Việt Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe các bộ phận chuyên môn triển khai kế hoạch công tác và ý kiến của các đồng chí tham dự cuộc họp, đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố kết luận:

Thống nhất những nội dung trong bản dự thảo đánh giá công tác tháng 10/2017 và triển khai công tác tháng 11/2017 của bộ phận Văn phòng và nội dung triển khai công tác của các bộ phận chuyên môn.

Một số nhiệm vụ trọng tâm các trường cần thực hiện trong tháng 11/2017 như sau:                                                                     

 1. Tiếp tục triển khai, quán triệt trong toàn Ngành Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016, khóa XII của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" và Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

2. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề năm 2017: " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự chuyển biến, tự chuyển hóa". Tăng cường công tác giáo dục cho toàn thể CBQL-GV-NV và HS về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị.

3. Tăng cường việc tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cho đội ngũ CB-GV-NV, chú trọng thực hiện tốt khâu tuyên truyền cho CMHS; Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ này theo quy định của pháp luật, giải quyết những vướng mắc ngay tại cơ sở nhằm hạn chế việc đơn thư, khiếu nại vượt cấp. Nếu đơn vị nào để xảy ra đơn thư khiếu nại vượt cấp, Hiệu trưởng chịu hoàn toàn trách nhiệm.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng học sinh DTTS, chú trọng đến việc tăng cường tiếng Việt cho HS DTTS, Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình xây nông thôn mới tại xã Đăk Năng, xã Vinh Quang.

5. Các trường tổ chức sinh hoạt chủ điểm ngày 20 -11 cho toàn bộ CB-GV-NV  với các hoạt động chuyên môn, văn hoá, văn nghệ, TDTT. . . ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm. Hạn chế việc học sinh đi thăm thầy cô vi phạm an toàn giao thông hoặc xảy ra tai nạn.

6. Hiệu trưởng các đơn vị chủ động trong công tác phân công chuyên môn tạo điều kiện tối ưu nhất để đội ngũ CB-GV-NV hoàn thành tốt nhiệm vụ,  đồng thời phải phù hợp với năng lực từng người, đảm bảo theo quy định.

7. Các trường thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch dạy học, công tác đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo quy định.

8. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, các cụm chuyên môn, đồng thời đổi mới phương thức sinh hoạt, đảm bảo hoạt động chuyên môn cụm đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời báo cáo các hoạt động chuyên môn về phòng GD&ĐT để tổng hợp chỉ đạo tốt công tác chuyên môn trong thời gian tiếp theo.

9. Các đơn vị trường học tổ chức có chất lượng Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường; chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, chú trọng xây dựng đội ngũ mũi nhọn để bồi dưỡng HSG tham gia hội thi các cấp đạt kết quả cao nhất.

10. Các trường Tiểu học tiếp tục dự giờ, thăm lớp, đánh giá giáo viên theo Quyết định số 14/2017/QĐ-BGD&ĐT, ngày 04/5/2007 ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

11. Đối với CBQL các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc quy định về số tiết dạy và phải được thể hiện  trong kế hoạch chuyên môn và trong thời khóa biểu của từng trường.

12. Các cơ sở giáo dục thực hiện các khoản thu, chi trong nhà trường phải đảm bảo đúng quy định các văn bản hiện hành. Nghiêm cấm việc lạm thu trong trường học. Đồng thời thực hiện công tác XHHGD theo chỉ đạo của các cấp và phải công khai các khoản thu, chi theo quy định. Bên cạnh đó các đơn vị trường học cấp phát kịp thời các chế độ cho Giáo viên và Học sinh theo quy định.

13. Tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác bán trú. Đối với các trường học có tổ chức bán trú cần phải chú trọng đến công tác VSATTP, đảm bảo tuyệt đối sức khỏe cho học sinh trong việc ăn uống tại nhà trường. Đồng thời phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương và gia đình học sinh giáo dục về công tác ATGT, ngăn chặn tình trạng tắm sông suối, học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường tránh để tình trạng bạo lực học đường xảy ra. Đảm bảo công tác an toàn trường học.

14. Các đơn vị trường học tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả PCGD-XMC giai đoạn 2017 - 2020, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón Đoàn kiểm tra công nhận PCGD-XMC của UBND tỉnh.

15. Tiếp tục thực hiện các chế độ hiện hành của CBQL-GV-NV theo quy định, tiếp tục tham mưu điều động GV; điều động, bổ nhiệm CBQL năm học 2017 - 2018 theo kế hoạch.

16. Hiệu trưởng các đơn vị trường học vận động toàn thể đội ngũ CBQL-GV-NV cần phải quan tâm nhiều hơn công tác khuyến học của thành phố. Đồng thời vận động đóng góp, ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học thành phố nhằm góp phần hỗ trợ tuyên dương, khen thưởng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Đồng thời tham mưu UBND xã, phường tổng kết hoạt động khuyến học năm 2017.

17. Đối với các trường được chọn tham gia Hội thi Cồng chiêng - Múa xoang do Sở GD&ĐT tổ chức phải tạo điều kiện tối ưu nhất để GV và HS tham gia đạt kết quả cao nhất.

18. Các trường học tăng cường việc đăng bài các hoạt động của đơn vị lên trang Webside của nhà trường, đồng thời cập nhất các số liệu thống kê học sinh, các báo cáo thống kê khác một cách kịp thời và chính xác.

Văn Phòng
Lượt xem : 26 Bình luận : 0
login Đăng nhập
link Liên kết web
link Video hoạt động
link Trưng cầu ý kiến
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào ?Bình chọn Xem kết quả
Hiện có 16 khách truy cập
Trong ngày : 471
Trong tháng : 20827
Lượt truy cập: 1902339

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Thành phố Kon Tum
Địa chỉ: Đường Ba Đình - Thành phố Kon Tum
Điện thoại: 060.3862204
Website: www.kontumcity.edu.vn - Email: pgdkontum.kontum@moet.edu.vn

vdc3