arrow Công tác văn phòng  arrow Thông báo - Giấy mời THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 10/2017 Cập nhật : 10/16/2017 4:24:45 PM Chiều ngày 13 tháng 10 năm 2017, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 9/2017 và triển khai công tác tháng 10/2017. Đ/c Trần Việt Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe các bộ phận chuyên môn triển khai kế hoạch công tác và ý kiến của các đồng chí tham dự cuộc họp, đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố kết luận:

Thống nhất những nội dung trong bản dự thảo đánh giá công tác tháng 9/2017 và triển khai công tác tháng 10/2017 của bộ phận Văn phòng và nội dung triển khai công tác của các bộ phận chuyên môn.

Một số nhiệm vụ trọng tâm các trường cần thực hiện trong tháng 10/2017 như sau:                                                                     

1. Tiếp tục triển khai, quán triệt trong toàn Ngành Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016, khóa XII của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" và Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

2. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề năm 2017: " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự chuyển biến, tự chuyển hóa". Tăng cường công tác giáo dục cho toàn thể CBQL-GV-NV và HS về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị.

3. Tăng cường việc tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cho đội ngũ CB-GV-NV và CMHS; Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ này theo quy định của pháp luật, giải quyết những vướng mắc ngay tại cơ sở nhằm hạn chế việc đơn thư, khiếu nại vượt cấp. Nếu đơn vị nào để xảy ra đơn thư khiếu nại vượt cấp, Hiệu trưởng chịu hoàn toàn trách nhiệm.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng học sinh DTTS, Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình xây nông thôn mới tại xã Đăk Năng, xã Vinh Quang.

5. Các trường phát động phòng trào thi đua về các hoạt động chuyên môn, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao nhằm chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 thiết thực, mang ý nghĩa giáo dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo”.

6. Hiệu trưởng các đơn vị chủ động trong công tác phân công chuyên môn tạo điều kiện tối ưu nhất để đội ngũ CB-GV-NV hoàn thành tốt nhiệm vụ,  đồng thời phải phù hợp với năng lực từng người, đảm bảo theo quy định.

7. Các trường tiến hành triển khai đăng ký viết SKKK, ĐTKH, ĐT KHNC ƯDSP và Đồ dùng dạy học tự làm theo đúng quy định.

8. Tiếp tục sinh hoạt chuyên môn, các cụm chuyên môn, đồng thời đổi mới phương thức sinh hoạt, đảm bảo hoạt động chuyên môn cụm đạt hiệu quả cao nhất. Xây dựng đội ngũ cốt cán, phát huy năng lực chuyên môn của đội ngũ GVG các cấp, tăng cường công tác thăm lớp,dự giờ.

9. Tiến hành triển khai đánh giá ngoài theo quy định. Các đơn vị trường học chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, chú trọng xây dựng đội ngũ mũi nhọn để bồi dưỡng HSG tham gia hội thi các cấp đạt kết quả cao nhất.

10. Các trường học nghiêm túc thực hiện chương trình dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, đổi mới quản lý, đồng thời phát huy được tính chủ động của đội ngũ giáo viên của đơn vị.

11. Các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra DTHT trong và ngoài nhà trường, đặc biệt lưu ý đến đội ngũ của đơn vị mình có tham gia DTHT ngoài nhà trường, nếu phát hiện sai phạm Hiệu trưởng cần nghiêm túc xử lý theo quy định.

12. Sau khi có kết quả kiểm tra công nhận PCGD-XMC, các đơn vị khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, khắc phục các tồn tại và báo cáo về bộ phận PCGD của phòng GD&ĐT.

13. Các cơ sở giáo dục thực hiện các khoản thu, chi trong nhà trường phải đảm bảo đúng quy định các văn bản hiện hành. Nghiêm cấm việc lạm thu trong trường học. Đối với các khoản thu đầu năm, sau khi có kết quả kiểm tra, đơn vị nào sai phạm cần khẩn trương khắc phục theo quy định. Bên cạnh đó các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch XHHGD và nộp về bộ phận Tài vụ xét duyệt.

14. Phòng GD&ĐT phối hợp với Phòng Nội vụ thành phố tiếp tục tham mưu luân chuyễn CBQL, GV theo kế hoạch, đặc biệt là đối với 02 trường mới thành lập ( Trường TH Ngô Sỹ Liên - xã Ngọk Bay, MN Tuổi Hoa - xã Đăk Năng).

15. Đối với các trường học có tổ chức bán trú cần phải chú trọng đến công tác VSATTP, đảm bảo tuyệt đối sức khỏe cho học sinh trong việc ăn uống tại nhà trường. Đồng thời phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương và gia đình học sinh giáo dục về công tác ATGT, ngăn chặn tình trạng tắm sông suối, học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường tránh để tình trạng bạo lực học đường xảy ra. Đảm bảo công tác an toàn trường học.

 16. Các đơn vị tiến hành xây dựng trường học: " Xanh - Sạch - Đẹp", tạo cảnh quan môi trường thân thiện. Đặc biệt là phải đảm bảo sạch sẽ khu vệ sinh của nhà trường.

 17. Phòng GD&ĐT thành lập đoàn và tiến hành kiểm tra chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, công tác phân công chuyên môn  theo kế hoạch.

 18. Các trường tăng cường, nâng cao sử dụng và đăng bài trên trang website của đơnvị, đồng thời tăng cường công tác truyền thông về giáo dục.

 19. Hiệu trưởng các đơn vị trường học chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra đột xuất việc chấp hành nội quy, quy chế, kỷ luật, kỷ cương hành chính của Sở Nội Vụ và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón Đoàn kiểm tra. Đối với các đơn vị được kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra về phòng GD&ĐT.

Văn Phòng
Lượt xem : 118 Bình luận : 0
login Đăng nhập
link Liên kết web
link Video hoạt động
link Trưng cầu ý kiến
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào ?Bình chọn Xem kết quả
Hiện có 15 khách truy cập
Trong ngày : 470
Trong tháng : 20826
Lượt truy cập: 1902338

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Thành phố Kon Tum
Địa chỉ: Đường Ba Đình - Thành phố Kon Tum
Điện thoại: 060.3862204
Website: www.kontumcity.edu.vn - Email: pgdkontum.kontum@moet.edu.vn

vdc3