arrow Công tác văn phòng  arrow Thông báo - Giấy mời THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 8/2017 Cập nhật : 8/16/2017 7:14:24 AM Chiều ngày 14 tháng 8 năm 2017, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 7/2017 và triển khai công tác tháng 8/2017. Đ/c Trần Việt Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố chủ trì cuộc họp

Sau khi nghe các bộ phận chuyên môn triển khai kế hoạch công tác và ý kiến của các đồng chí tham dự cuộc họp, đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố kết luận:

Thống nhất những nội dung trong bản dự thảo đánh giá công tác tháng 7/2017 và triển khai công tác tháng 8/2017 của bộ phận Văn phòng và nội dung triển khai công tác của các bộ phận chuyên môn.

Một số nhiệm vụ trọng tâm các trường cần thực hiện trong tháng 8/2017 như sau:                                                                     

1. Tiếp tục triển khai, quán triệt trong toàn Ngành Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016, khóa XII của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" và Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

2. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề năm 2017: " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự chuyển biến, tự chuyển hóa". Tăng cường công tác giáo dục cho toàn thể CBQL-GV-NV và HS về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị.

3. Các đơn vị nghiêm túc thực hiện Công văn số 1824/UBND-KGVX, ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về Kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng học sinh DTTS, Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Các trường xây dựng kế hoạch triển khai Đề án nâng cao chất lượng học sinh DTTS đảm bảo có tính khả thi.

5. Các trường tham mưu với UBND các xã phường, phối hợp với các ban ngành đoàn thể liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội phát động phong trào các trường trên địa bàn thành phố quyên góp sách, vở để học sinh  khó khăn, đặc biệt là HS DTTS có đầy đủ sách, vở để phục vụ cho năm học mới. Đồng thời có các biện pháp hữu hiệu nhất để thực hiện công tác vận động học sinh ra  lớp đạt kết quả cao nhất ngay từ đầu năm học. Báo cáo những khó khăn trong công tác vận động để kịp thời trình báo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

6. Đối với các trường được lựa chọn các tiết mục văn nghệ và nhân sự phục vụ cho Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017, Hiệu trưởng cần phải thể hiện hết trách nhiệm,tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

7. Các trường tăng cường công tác điều tra bổ sung PCGD - XMC cho năm học 2017 - 2018 phù hợp, đảm bảo chính xác.

8. Hiệu trưởng các đơn vị phân công chuyên môn tạo điều kiện tối ưu nhất để đội ngũ CB-GV-NV hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực hiện đúng Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT về quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông và phải phù hợp với năng lực từng người, đảm bảo theo quy định.

9. Các đơn vị trường học đẩy nhanh tiến độ tu sửa cơ sở vật chất, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để phục vụ năm học mới.

10. Hiệu trưởng chủ động kiện toàn các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị đảm bảo hoạt động có hiệu quả

11. Tiếp tục thực hiện kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên hè 2017 phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.

12. Tăng cường công tác kiểm tra việc DTHT trong và ngoài nhà trường, chú trọng kiểm tra các nhóm, trường tư thục, dân lập. Nghiêm cấm tuyệt đối việc dạy thêm học thêm đối với học sinh bậc tiểu học.

13. Các cơ sở giáo dục dự kiến các khoản thu, từ đó xây dựng kế hoạch thu chi trong nhà trường phải đảm bảo đúng quy định các văn bản hiện hành. Nghiêm cấm việc lạm thu trong trường học.

14. Tiếp tục duy trì, củng cố các cụm chuyên môn đảm bảo hoạt động chuyên môn cụm đạt hiệu quả cao nhất.

15. Phòng GD&ĐT tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố về việc điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL theo kế hoạch, đồng thời tham mưu việc tách trường MN xã Đăk Năng và trường TH Đặng Trần Côn xã Ngọc Bay.

16. Các trường chú trọng việc thực hiện QCDC tại cở sở nhằm đảm bảo CB-GV-NV nắm rõ quyền lợi cá nhân để hạn chế việc đơn thư khiếu nại vượt cấp.

17. Tăng cường công tác VSATTP, công tác giáo dục và quản lý học sinh; đồng thời phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương và gia đình học sinh nhằm ngăn chặn tình trạng tắm sông suối, học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường tránh để tình trạng bạo lực học đường xảy ra. Đảm bảo công tác an toàn trường học.

 18. Thực hiện việc báo cáo thống kê các số liệu đầu năm học mới phải đảm bảo cụ thể, tính chính xác.

 19. Các đơn vị trường học tăng cường việc đăng bài các hoạt động của đơn vị trên trang Website nhà trường đồng thời sử dụng có hiệu quả trang Website của đơn vị mình.

 20. Hiệu trưởng các trường quán triệt cho toàn thể đội ngũ CB-GV-NV nội dung Nghị định 88/2017/NĐ-CP, ngày 27/7/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Văn Phòng
Lượt xem : 175 Bình luận : 0
login Đăng nhập
link Liên kết web
link Video hoạt động
link Trưng cầu ý kiến
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào ?Bình chọn Xem kết quả
Hiện có 7 khách truy cập
Trong ngày : 459
Trong tháng : 20815
Lượt truy cập: 1902327

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Thành phố Kon Tum
Địa chỉ: Đường Ba Đình - Thành phố Kon Tum
Điện thoại: 060.3862204
Website: www.kontumcity.edu.vn - Email: pgdkontum.kontum@moet.edu.vn

vdc3