arrow Công tác văn phòng  arrow Thông báo - Giấy mời THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 5/2017 Cập nhật : 5/19/2017 8:14:09 AM Chiều ngày 17 tháng 5 năm 2017, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 4/2017 và triển khai công tác tháng 5/2017. Đ/c Trần Việt Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố chủ trì cuộc họp

Sau khi nghe các bộ phận chuyên môn triển khai kế hoạch công tác và ý kiến của các đồng chí tham dự cuộc họp, đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố kết luận:

Thống nhất những nội dung trong bản dự thảo đánh giá công tác tháng 4/2017 và triển khai công tác tháng 5/2017 của bộ phận Văn phòng và nội dung triển khai công tác của các bộ phận chuyên môn.

Một số nhiệm vụ trọng tâm các trường cần thực hiện trong tháng 5/2017 như sau:                                                                     

1. Tiếp tục triển khai, quán triệt trong toàn Ngành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" và Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

 2. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề năm 2017: " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự chuyển biến, tự chuyển hóa". Tăng cường công tác giáo dục cho toàn thể CBQL-GV-NV và HS về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị.

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng học sinh DTTS, Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Các trường xây dựng kế hoạch triển khai Đề án nâng cao chất lượng học sinh DTTS, hoàn thành và nộp về phòng GD&ĐT qua các bộ phận chuyên môn chậm nhất ngày 25/5/2017.

4. Các đơn vị trường học hoàn thành chương trình năm học 2016 - 2017 theo kế hoạch, tổ chức xét tốt nghiệp THCS, đánh giá kết quả chất lượng học sinh theo đúng quy định. Đối với các trường THCS cần phải chú trọng đến việc lập danh sách chính xác cấp bằng Tốt nghiệp THCS cho học sinh tránh để tình trạng sai sót các nội dung về bằng cấp của học sinh đặc biệt là học sinh DTTS; đồng thời công tác xét TN THCS phải đúng thời gian, tạo điều kiện học sinh có hồ sơ tham gia thi vào các trường PTTH.

5. Tiến hành đánh giá xếp loại CBQL - GV - NV và công tác thi đua khen thưởng năm học 2016 – 2017, hoàn thành xét điều chuyển, luân chuyển CBQL, GVNV cho năm học 2017-2018, đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên của các trường năm học 2016-2017 một cách minh bạch, công bằng và đúng theo quy định.

6. Các trường hoàn thành tất cả các báo cáo tổng hợp, thống kê đảm bảo tính chính xác và nộp về phòng GD&ĐT theo thời gian quy định.

7. Sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về công tác tuyển sinh, các trường tiến hành tuyển sinh năm học 2017 - 2018 theo quy định.

8. Các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch phụ đạo cho học sinh yếu kém trong hè để đảm bảo học sinh đủ điều kiện xét lên lớp.

9. Tiến hành xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên hè 2017 phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.

10. Tăng cường công tác kiểm tra việc DTHT trong và ngoài nhà trường, chú trọng kiểm tra các nhóm, trường tư thục, dân lập. Nghiêm cấm tuyệt đối việc dạy thêm học thêm đối với học sinh bậc tiểu học.

11. Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và các nguồn khác theo kế hoạch; qua đó giúp đỡ, tư vấn cho các đơn vị có biện pháp khắc phục tồn tại.

12. Phối hợp với Hội khuyến học thành phố lập danh sách khen thưởng học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó.

13. Các trường có học sinh được tuyển chọn tham gia Đại hội thể dục - thể thao, Hiệu trưởng cần tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em tham gia tập luyện và thi đấu.

14. Tăng cường công tác VSATTP, công tác giáo dục và quản lý học sinh trong hè 2017; đồng thời phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương và gia đình học sinh nhằm ngăn chặn tình trạng tắm sông suối, học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường tránh để tình trạng bạo lực học đường xảy ra. Đảm bảo công tác an toàn trường học.

15. Thực hiện việc kiểm kê, bảo quản cơ sở vật chất, tài sản cuối năm, đồng thời phân công CBQL-GV-NV trưc hè theo quy định.

16. Tổ chức tổng kết năm học và bàn giao học sinh về địa phương đúng quy định. 

Văn phòng
Lượt xem : 320 Bình luận : 0
login Đăng nhập
link Liên kết web
link Video hoạt động
link Trưng cầu ý kiến
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào ?Bình chọn Xem kết quả
Hiện có 86 khách truy cập
Trong ngày : 188
Trong tháng : 24151
Lượt truy cập: 1872714

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Thành phố Kon Tum
Địa chỉ: Đường Ba Đình - Thành phố Kon Tum
Điện thoại: 060.3862204
Website: www.kontumcity.edu.vn - Email: pgdkontum.kontum@moet.edu.vn

vdc3