arrow Công tác văn phòng  arrow Thông báo - Giấy mời THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL QUÝ I/2017 Cập nhật : 4/17/2017 3:04:55 PM Chiều ngày 14 tháng 4 năm 2017, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác Quý I/2017 và triển khai công tác Quý II/2017. Đ/c Trần Việt Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe các bộ phận chuyên môn triển khai kế hoạch công tác và ý kiến của các đồng chí tham dự cuộc họp, đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố kết luận:

Thống nhất những nội dung trong bản dự thảo đánh giá công tác Quý I/2017 và triển khai công tác Quý II /2017 của bộ phận Văn phòng và nội dung triển khai công tác của các bộ phận chuyên môn.

Một số nhiệm vụ trọng tâm các trường cần thực hiện trong Quý II/2017 như sau:

1. Tiếp tục triển khai, quán triệt trong toàn Ngành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Ban chấp hành Trung ương quy định của Bộ chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" và Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

2. Tăng cường việc tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng cho đội ngũ CB-GV-NV và CMHS; Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ này theo quy định của pháp luật, giải quyết những vướng mắc ngay tại cơ sở nhằm hạn chế việc đơn thư, khiếu nại vượt cấp. Nếu đơn vị nào để xảy ra đơn thư khiếu nại vượt cấp, Hiệu trưởng chịu hoàn toàn trách nhiệm.

3. Tuyên dương các Liên trường của các xã phường đã góp phần thành công rực rở Liên hoan Cồng chiêng và Thi trang phục DTTS lần thứ IV năm 2017.

4. Các trường tiếp tục khắc phục các nội dung tồn tại qua đợt kiểm tra về việc thực hiện Kết luận 95/SGD&ĐT, ngày 27/01/2016 của Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum.

5. Tiếp tục thực hiện tốt và hiệu quả Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 và Đề án nâng cao chất lượng học sinh DTTS.

6. Các đơn vị trường học lập kế hoạch lớp, học sinh năm học 2017 - 2018 phải phù hợp với thực tế theo quy định của Điều lệ trường học; phối hợp với các bậc học xây dựng kế hoạch chính xác, phù hợp với thực tế của từng xã, phường; hạn chế tối đa việc tách, thêm lớp vì biên chế giáo viên của thành phố còn thiếu.

7. Các đơn vị trường học hoàn thành chương trình năm học 2016 - 2017 theo kế hoạch, tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học, đánh giá kết quả chất lượng học sinh theo đúng quy định.

8. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch và kiểm tra việc DTHT trong và ngoài nhà trường, chú trọng kiểm tra các nhóm, trường tư thục, dân lập. Nghiêm cấm tuyệt đối việc dạy thêm học thêm đối với học sinh bậc tiểu học.

9. Tiến hành đánh giá xếp loại CBQL - GV - NV và công tác thi đua khen thưởng năm học 2016 – 2017, hoàn thành xét điều chuyển, luân chuyển CBQL, GVNV cho năm học 2017-2018, đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên của các trường năm học 2016-2017 một cách minh bạch, công bằng và đúng theo thời gian quy định.

10. Đối với các trường THCS cần phải chú trọng đến việc lập danh sách chính xác cấp bằng Tốt nghiệp THCS cho học sinh tránh để tình trạng sai xót các nội dung về bằng cấp của học sinh đặc biệt là học sinh DTTS; đồng thời công tác xét TN THCS phải đúng thời gian, tạo điều kiện học sinh có hồ sơ tham gia thi vào các trường PTTH.

11. Đối với các giáo viên bậc THCS được phân công thực hiện việc giám sát kiểm tra định kỳ cuối năm học tại các trường Tiểu học phải đảm bảo theo quy định, không được gây áp lực cho học sinh và giáo viên trong khi diễn ra việc kiểm tra và chấm bài kiểm tra.

12. Các trường tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng CSVC của đơn vị và xây dựng kế hoạch cải tạo sửa chữa trong hè. Đối với các đơn vị có CSVC cần sửa chữa lớn, ngoài khả năng ngân sách của đơn vị, báo cáo về phòng GD&ĐT để tổng hợp tham mưu UBND TP đầu tư. Đồng thời thực hiện tốt việc phân công CBQL-GV trực hè và bảo quản cơ sở vật chất theo quy định.

13. Bộ phận Tài vụ tiếp tục duyệt quyết toán ngân sách năm 2016 và các nguồn khác; qua đó giúp đỡ, tư vấn cho các đơn vị có biện pháp khắc phục tồn tại.

14. Tăng cường công tác giáo dục và quản lý học sinh đồng thời phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương và gia đình học sinh nhằm ngăn chặn tình trạng tắm sông suối, học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường tránh để tình trạng bạo lực học đường xảy ra; đồng thời tuyên truyền, cảnh giác với các thủ đoạn dụ dỗ đưa học sinh ra khỏi địa bàn.

 15. Thực hiện tốt tháng an toàn vệ sinh thực phẩm do UBND tỉnh và thành phố phát động.

 16. Đối với CBQL-GV bậc Tiểu học thực hiện nghiêm túc Công văn số 447/SGD&ĐT-GDTHMN, ngày 13/4/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về khảo sát Mô hình trường học mới ( VNEN).

  17. Các trường tổ chức tổng kết năm học và bàn giao học sinh về địa phương đúng theo thời gian quy định.

Văn phòng
Lượt xem : 1129 Bình luận : 0
login Đăng nhập
link Liên kết web
link Video hoạt động
link Trưng cầu ý kiến
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào ?Bình chọn Xem kết quả
Hiện có 81 khách truy cập
Trong ngày : 182
Trong tháng : 24145
Lượt truy cập: 1872708

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Thành phố Kon Tum
Địa chỉ: Đường Ba Đình - Thành phố Kon Tum
Điện thoại: 060.3862204
Website: www.kontumcity.edu.vn - Email: pgdkontum.kontum@moet.edu.vn

vdc3