arrow Công tác văn phòng  arrow Thông báo - Giấy mời THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 3/2017 Cập nhật : 3/14/2017 8:00:41 AM Chiều ngày 07 tháng 3 năm 2017, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 02/2017 và triển khai công tác tháng 3/2017. Đ/c Trần Việt Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe các bộ phận chuyên môn triển khai kế hoạch công tác và ý kiến của các đồng chí tham dự cuộc họp, đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố kết luận:

Thống nhất những nội dung trong bản dự thảo đánh giá công tác tháng 02/2017 và triển khai công tác tháng 3/2017 của bộ phận Văn phòng và nội dung triển khai công tác của các bộ phận chuyên môn.

Một số nhiệm vụ trọng tâm các trường cần thực hiện trong tháng 4/2017 như sau:                                                                     

          1. Tiếp tục triển khai, quán triệt trong toàn Ngành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Ban chấp hành Trung ương quy định của Bộ chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" và Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

          2. Tăng cường việc tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng cho đội ngũ CB-GV-NV và CMHS; Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ này theo quy định của pháp luật, giải quyết những vướng mắc ngay tại cơ sở nhằm hạn chế việc đơn thư, khiếu nại vượt cấp. Nếu đơn vị nào để xảy ra đơn thư khiếu nại vượt cấp, Hiệu trưởng chịu hoàn toàn trách nhiệm.

          3. Tiếp tục thực hiện kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học của các trường theo kế hoạch. Các trường hoàn chỉnh khắc phục những tồn tại về hồ sơ kiểm tra nội bộ trường học.

          4. Tiến hành kiểm tra việc ƯDCNTT trong trường học; kiểm tra về công tác PCGD - XMC và TTHTCĐ Phường Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Ngô Mây Lê Lợi, Duy Tân.

          5. Phòng GD&ĐT phối hợp với Hội Đồng Đội thành phố tiến hành kiểm tra công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh trong các đơn vị trường học theo kế hoạch.

          6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng học sinh DTTS, Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

          7. Tăng cường việc rà soát kiểm tra các trường, nhóm lớp tư thục về các hoạt động giáo dục, cơ sở vật chất, đội ngũ để đảm bảo yêu cầu dạy và học. Đồng thời CBQL ký cam kết với phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng chỉ đạo đội ngũ Giáo viên ký cam kết với Lãnh đạo nhà trường về việc " Nói không với bạo lực học đường", nếu đơn vị nào để xảy ra tình trạng trên, Hiệu trưởng chịu hoàn toàn trách nhiệm và nộp về bộ phận chuyên môn chậm nhất ngày 15/3/2017.

          8. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng học sinh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn  cụm trường. Tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi để tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt kết quả cao nhất. Đồng thời Hiệu trưởng các trường cũng như tổ tư vấn làm việc hết trách nhiệm, tạo điều kiện tối ưu nhất để giúp đở đội ngũ giáo viên tham gia dự thi GVDG cấp tỉnh đạt kết quả cao.

          9. Hội đồng khoa học của phòng GD&ĐT tiến hành chấm SKKN, Đề tài nghiên cứu khoa học,ĐDDH theo thời gian quy định.

         10. Các đơn vị trường học lập kế hoạch lớp, học sinh năm học 2017 - 2018 phải phù hợp với thực tế theo quy định của Điều lệ trường học; phối hợp với các bậc học xây dựng kế hoạch chính xác, phù hợp với thực tế của từng xã, phường; hạn chế tối đa việc tách, thêm lớp vì biên chế giáo viên của thành phố còn thiếu.

          11. Hiệu trưởng các trường trong cùng một địa phương phối hợp tiến hành tổ chức triển khai kế hoạch cho học sinh tập luyện cồng chiêng; phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong ban tổ chức. Đồng thời dự trù kinh phí các khoản cần chi trong Liên hoan xác với thực tế đảm bảo tính minh bạch, công bằng để tham gia Liên hoan Cồng chiêng và Hội thi trang phục Dân tộc lần thứ IV đạt kết quả tốt nhất.

          12. Thực hiện việc kiểm kê tài sản, thanh lý tài sản, niêm yết công khai tài sản theo quy định của nhà nước. Báo cáo số lượng thừa, thiếu về Bộ phận Tài vụ.

          13. Các đơn vị có sự luân chuyển , bổ nhiệm Hiệu trưởng phải thực hiện việc bàn giao công tác quản lý một cách cụ thể, chính xác đúng theo quy định, đặc biệt là bàn giao công tác tài chính - tài sản.

          14. Các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn kiểm tra công tác dạy tiếng dân tộc của sở GD&ĐT , Đoàn giám sát Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thực hiện chính sách cho học sinh DTTS.

          15. Hiệu trưởng các trường tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch sửa chữa về cơ sở vật chất và nộp về phòng GD&ĐT thành phố.

          16. Đối với bậc học Tiểu học tăng cường nâng cao năng lực ra để kiểm tra theo Thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT, ngày tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          17. Đối với bậc học THCS tiến hành việc tự đánh giá và đánh giá ngoàicở sở giáo dục một cách nghiêm túc.

Văn phòng
Lượt xem : 375 Bình luận : 0
login Đăng nhập
link Liên kết web
link Video hoạt động
link Trưng cầu ý kiến
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào ?Bình chọn Xem kết quả
Hiện có 44 khách truy cập
Trong ngày : 145
Trong tháng : 24108
Lượt truy cập: 1872671

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Thành phố Kon Tum
Địa chỉ: Đường Ba Đình - Thành phố Kon Tum
Điện thoại: 060.3862204
Website: www.kontumcity.edu.vn - Email: pgdkontum.kontum@moet.edu.vn

vdc3