arrow Công tác văn phòng  arrow Thông báo - Giấy mời THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 12/2016 Cập nhật : 12/12/2016 9:18:45 AM Chiều ngày 07 tháng 12 năm 2016, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 11/2016 và triển khai công tác tháng 12/2016. Đ/c Trần Việt Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe các bộ phận chuyên môn triển khai kế hoạch công tác và ý kiến của các đồng chí tham dự cuộc họp, đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố kết luận:

Thống nhất những nội dung trong bản dự thảo đánh giá công tác tháng 11/2016 và triển khai công tác tháng 12/2016 của bộ phận Văn phòng và nội dung triển khai công tác của các bộ phận chuyên môn.

Một số nhiệm vụ trọng tâm các trường cần thực hiện trong tháng 12/2016 như sau:

1. Các đơn vị trường học tiếp tục tổ chức quán triệt thực hiện trong đội ngũ nhà giáo Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi nhà giáo có nhận thức đúng và hành động thiết thực triển khai các hoạt động đổi mới của Ngành.

2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ sở giáo dục, nhất là triển khai thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU, ngày 25-11-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường giáo dục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên”; thực hiện nghiêm túc Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”; Kế hoạch 163/KH-UBND, 02/11/2016 của UBND thành phố về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo và xem đây là công việc thường xuyên của đơn vị.

 3. Các đơn vị nghiêm túc tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết 04/NQ-TW, ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

 4. Tăng cường quán triệt đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và nhà nước nhằm hạn chế việc đơn thư, khiếu nại vượt cấp.

 5. Các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm Tổ chức cơ sở Đảng, kiểm điểm Đảng viên đúng theo quy định.

6. Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo giáo viên và các đoàn thể trong nhà trường tiếp tục vận động học sinh ra lớp tham gia kiểm tra học kỳ I theo đúng kế hoạch, tập trung chỉ đạo công tác chuyên môn, đẩy mạnh kế hoạch tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, xác định những nội dung cần phụ đạo cho từng đối tượng học sinh nhằm đạt kết quả học kỳ I cao nhất. Sau khi kiểm tra HK I, các trường tiến hành tổ chức đánh giá một cách nghiêm túc chất lượng dạy học của từng GV, phân tích rõ các tồn tại, nguyên nhân, quy trách nhiệm cụ thể, xác định yêu cầu và nội dung các giải pháp phải thực hiện trong học kỳ II để nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Đồng thời có biện pháp duy trì sỉ số học sinh trước và sau Lễ Noel.

7. Tiếp tục tổ chức thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2016 - 2017 theo kế hoạch đảm bảo tính khách quan, công bằng. Bên cạnh đó CBQL các đơn vị cần phải tạo kiện tốt nhất cho các Giáo viên tham gia dự thi GVDG cấp tỉnh. Ban giám khảo có trách nhiệm giúp đở, tư vấn cho các Giáo viên tham gia dự thi cấp tỉnh.

8. Các đơn vị nghiêm túc thực hiện việc rà soát số liệu PCGD-XMC, cập nhật dữ liệu lên phần mềm phổ cập Online của Bộ GD&ĐT.

9. Các trường hoàn thành báo cáo kê khai tài sản theo đúng đối tượng. Đồng thời xây dựng kế hoạch bồi dưỡng CQBL cho năm học 2017 - 2018 theo đúng quy định. Phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu, bổ nhiệm, luân chuyển CBQL.

10. Tiến hành kiểm tra việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, dạy học tại các trường và tập huấn công tác tin học.

11. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch và  kiểm tra DTHT trong và ngoài nhà trường.

12. Hiệu trưởng các trường cần phải quan tâm nhiều hơn công tác khuyến học. Đồng thời  tổ chức Tổng kết và khen thưởng công tác khuyến học năm 2016. 

13. Phòng GD&ĐT sẽ điều chỉnh dự toán, bổ sung kinh phí cuối năm, giải quyết kịp thời các chế độ theo quy định hiện hành.

14. Các đơn vị tiến hành kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ cuối năm 2016.

15. Hiệu trưởng các đơn vị trường học cần chú trọng đến vấn đề thực hiện ATGT của học sinh, chú trọng công tác bảm đảm an toàn cho trẻ ở trường, lớp MN, TH như: Phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường cho trẻ, VSATTP và công tác vệ sinh phòng bệnh...

Văn phòng
Lượt xem : 697 Bình luận : 0
login Đăng nhập
link Liên kết web
link Video hoạt động
link Trưng cầu ý kiến
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào ?Bình chọn Xem kết quả
Hiện có 42 khách truy cập
Trong ngày : 141
Trong tháng : 24104
Lượt truy cập: 1872667

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Thành phố Kon Tum
Địa chỉ: Đường Ba Đình - Thành phố Kon Tum
Điện thoại: 060.3862204
Website: www.kontumcity.edu.vn - Email: pgdkontum.kontum@moet.edu.vn

vdc3