arrow Công tác văn phòng  arrow Thông báo - Giấy mời THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN THÁNG 8/2016 Cập nhật : 9/12/2016 8:37:29 AM Chiều ngày 19 tháng 8 năm 2016, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 8/2016 và triển khai công tác tháng 9/2016. Đ/c Trần Việt Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe các bộ phận chuyên môn triển khai kế hoạch công tác và ý kiến của các đồng chí tham dự cuộc họp, đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố kết luận:

Thống nhất những nội dung trong bản dự thảo đánh giá công tác tháng 8/2016 và triển khai công tác  tháng 9/2016 của bộ phận Văn phòng và nội dung triển khai công tác của các bộ phận chuyên môn.

Một số nhiệm vụ trọng tâm các trường cần thực hiện trong tháng 9/2016 như sau:

         1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ sở giáo dục, nhất là triển khai thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU, ngày 25-11-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường giáo dục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên”; thực hiện nghiêm túc Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời triển khai nhiệm vụ, giải pháp của năm học 2016 - 2017 đến toàn bộ CBQL-GV-NV của đơn vị. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo và xem đây là công việc thường xuyên của đơn vị.

          2. Hiệu trưởng các đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt thực hiện trong đội ngũ nhà giáo Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương "về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"  để mỗi nhà giáo có nhận thức đúng và hành động thiết thực triển khai các hoạt động đổi mới của Ngành.

          3. Tham mưu với UBND các xã phường, phối hợp với các ban ngành đoàn thể liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội phát động phong trào các trường trên địa bàn thành phố quyên góp sách, vở để học sinh  khó khăn, đặc biệt là HS DTTS có đầy đủ sách, vở để phục vụ cho năm học mới. Đồng thời có các biện pháp hữu hiệu nhất để thực hiện công tác vận động học sinh ra  lớp đạt kết quả cao nhất ngay từ đầu năm học, đặc biệt là đối với học sinh DTTS. Báo cáo những khó khăn trong công tác vận động để kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

          4. Các trường chủ động trong công tác tổ chức năm học, phân công chuyên môn cho giáo viên tại trường, bố trí GV kiêm nhiệm hoặc chuyên trách phù hợp với năng lực của từng giáo viên và điều kiện cụ thể của từng trường theo quy định.

          5. Hiệu trưởng các đơn vị chú trọng, tăng cường đề phòng các tổ chức, cá nhân có hành vi lôi kéo, dụ dỗ học sinh ra khỏi địa bàn. Nếu phát hiện phải báo gấp cho phòng GD&ĐT và các cơ quan chức năng.

          6. Đối với các trường thiếu nhân sự, Phòng GD&ĐT sẽ rà soát cân đối, điều động GV-NV để đảm bảo các cơ sở giáo dục hoàn thành nhiệm vụ năm học.

          7. Các đơn vị trường học có sự thay đổi về số lớp, học sinh; yêu cầu Hiệu trưởng làm tờ trình nộp về Phòng GD&ĐT qua bộ phận TCCB. Đặc biệt đối với các nhóm lớp Tư thục phải đảm bảo số trẻ theo quy định, phòng GD&ĐT sẽ có kế hoạch kiểm tra trong thời gian đến.

          8. Các trường học chủ động trong công tác XHHGD để sửa chữa CSVC, trang thiết bị dạy học, đặc biệt là các điểm lẻ để phục vụ cho năm học 2016 - 2017.

          9. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tổng kết năm học 2015 - 2016 toàn ngành. Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch năm học 2016 - 2017 phù hợp với thực tế của đơn vị và tiến hành họp cha mẹ học sinh đầu năm, tổ chức Lễ khai giảng thiết thực, ý nghĩa và tiết kiệm phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và Hội nghị CC-VC theo quy định. Đối với các trường có GV-NV được trưng tập phục vụ cho Hội nghị tổng kết, Hiệu trưởng các trường tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.

          10. Hiệu trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện đúng quy định các khoản thu, chi đầu năm học, không được lạm thu. Đồng thời niêm yết công khai các văn bản về tài chính theo quy định, hạn chế việc thu gộp một lần các khoản, tạo điều kiện thuận lợi nhất để CMHS thực hiện việc đóng góp, lưu ý việc ghi cụ thể các khoản thu để CMHS biết, hiểu rõ tránh để thắc mắc khiếu kiện xảy ra.

          11. Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc chỉ đạo, rà soát, đôn đốc nhắc nhở giáo viên dạy thêm trong và ngoài nhà trường thực hiện đúng quy định về DTHT theo hướng dẫn của Sở, quy định của UBND Tỉnh và của phòng GD&ĐT. Đơn vị nào vi phạm, Hiệu trưởng chịu hoàn toàn trách nhiệm.

          12. Các trường tuyên truyền rộng rãi đến từng CMHS đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ học phí theo quy định tại Nghị định 86/2015-NĐCP, ngày 02/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục hệ thông giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 và Thông tư 09/2016, ngày 30/5/2016 của liên bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính và Bộ LĐTBXH về cơ chế thu, quản lý học phí.

          13. Các đơn vị chủ động triển khai các chuyên đề đã được tập huấn trong hè 2016 về chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là việc thực hiện Thông tư 30 và mô hình trường học mới đối với các đơn vị được chọn làm thí điểm.

          14. Các trường trong cùng một địa phương phối hợp chặt chẽ tiếp tục điều tra bổ sung, cập nhật số liệu PCGD theo quy định.

          15. Hiệu trưởng các trường tạo điều kiện tốt nhất để Kế toán tham gia đợt tập huấn về công tác Tài chính đạt hiệu quả cao.

          16. Các trường cập nhật số liệu đầu năm học, tổng hợp báo cáo thống kê tình hình đầu năm (trường lớp, học sinh, đội ngũ, CSVC...) và các mẫu báo cáo thống kê khác.

          17. Các đơn vị trường học chú trọng phối hợp với trạm y tế các xã, phường phòng chống dịch sốt sốt huyết và các bệnh khác theo mùa.   

          18. Tiếp tục chú ý đến việc cập nhật kịp thời các số liệu về thống kê học sinh hàng tháng  trên trang Website của đơn vị đồng thời nâng cao chất lượng sử dụng trang Website của các trường.

          19. Các trường xây dựng kế hoạch thực hiện một công việc mới cho năm học 2016 - 2017 và nộp về phòng GD&&ĐT thành phố qua bộ phận Văn phòng chậm nhất ngày 06/9/2016 ( bằng văn bản và File word theo địa chỉ hộp thư điện tử: lpquy@kontumcity.edu.vn).

Văn phòng
Lượt xem : 1027 Bình luận : 0
login Đăng nhập
link Liên kết web
link Video hoạt động
link Trưng cầu ý kiến
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào ?Bình chọn Xem kết quả
Hiện có 16 khách truy cập
Trong ngày : 110
Trong tháng : 24073
Lượt truy cập: 1872636

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Thành phố Kon Tum
Địa chỉ: Đường Ba Đình - Thành phố Kon Tum
Điện thoại: 060.3862204
Website: www.kontumcity.edu.vn - Email: pgdkontum.kontum@moet.edu.vn

vdc3