arrow Thủ tục hành chính  arrow Lịch tiếp công dân THÔNG BÁO - LỊCH TIẾP CÔNG DÂN Cập nhật : 4/12/2016 10:11:57 AM Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành mộ số điều của Luật Tiếp Công dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum thông báo Lịch tiếp công dân với những nội dung cụ thể như sau:

A. NƠI TIẾP CÔNG DÂN:

Phòng tiếp công dân đặt tại tầng 1 trụ sở làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Địa chỉ: Đường Ba Đình-phường Thắng Lợi-thành phố Kon Tum.

         

B. THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN:

Việc tiếp công dân được thực hiện trong giờ hành chính vào các ngày làm

việc trong tuần, trừ những ngày nghỉ theo quy định.

- Buổi sáng từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00.

- Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00.

 

C. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, ĐƠN

VỊ:

1.Trưởng phòng GD&ĐT tiếp công dân vào giờ hành chính, định kỳ ngày 15 hàng tháng. Nếu ngày tiếp công dân của Trưởng phòng trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc liền kề hôm sau.

2. Ngoài việc tiếp công dân theo định kỳ, Trưởng phòng tiếp công dân đột xuất khi có yêu cầu khẩn thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

3. Trong trường hợp Trưởng phòng đi vắng không thể tiếp công dân theo lịch định kỳ, Trưởng phòng uỷ quyền cho một Phó Trưởng phòng tiếp công dân và sau đó có trách nhiệm báo cáo lại với Trưởng phòng.

 

D. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ DỰ KIẾN NỘI DUNG TIẾP CÔNG

DÂN CỦA CÁC BUỔI TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ:

1. Thành phần tham dự:

- Trưởng phòng;

- Cán bộ Kiểm tra Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Chánh văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2. Dự kiến nội dung tiếp công dân của các buổi tiếp công dân định kỳ:

Tiếp nhận thông tin phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình

thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục; khiếu nại, tố cáo về các quyết định hành chính, hành vi hành chính, hành vi tham nhũng, gây phiền hà, khó khăn cho cá nhân và tổ chức cũng như thái độ phục vụ của công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là Thông báo Lịch tiếp công dân của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG
- UBND TP (B/C);                                                                                         (Đã ký)

- Thanh tra TP Kon Tum;   

- Ban Tiếp công dân TP;

- CC,VC Phòng GD&ĐT;

- Các trường học trực thuộc;                                                                 Trần Việt Hùng

- Công dân đến KNTC; 

- Bộ phận CNTT (đăng Website);                                                                                   
- Lưu: VT, hồ sơ.

[Kontum-City]
Lượt xem : 2012 Bình luận : 0
login Đăng nhập
link Liên kết web
link Video hoạt động
link Trưng cầu ý kiến
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào ?Bình chọn Xem kết quả
Hiện có 80 khách truy cập
Trong ngày : 181
Trong tháng : 24144
Lượt truy cập: 1872707

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Thành phố Kon Tum
Địa chỉ: Đường Ba Đình - Thành phố Kon Tum
Điện thoại: 060.3862204
Website: www.kontumcity.edu.vn - Email: pgdkontum.kontum@moet.edu.vn

vdc3