Sunday, 20/10/2019 - 23:27|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
<a href="/hoat-dong-chuyen-mon/hoat-dong-chuyen-mon-khac" title="Hoạt động chuyên môn khác" rel="dofollow">Hoạt động chuyên môn khác</a>

Kế hoạch, nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017

Căn cứ công văn số 1206/SGDĐT-CNTT, ngày 29/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017, phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Kon Tum xây dựng kế hoạch triển thực hiện nhiệm vụ CNTT năm ...
<a href="/hoat-dong-chuyen-mon/hoat-dong-chuyen-mon-khac" title="Hoạt động chuyên môn khác" rel="dofollow">Hoạt động chuyên môn khác</a>

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015-2016

Căn cứ Công văn số: 4983/BGDĐT-CNTT, ngày 29/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số: 1140/SGDĐT-CNTT, ngày 08/10/2015 cửa sở GD&ĐT Kon Tum về hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2015 - 2016, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố ...
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về