Wednesday, 14/11/2018 - 13:35|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
SACH- KHO TÀNG TRI THỨC CỦA NHÂN LOẠI

SACH- KHO TÀNG TRI THỨC CỦA NHÂN LOẠI

   Hưởng ứng ngày sách Việt Nam, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo  của PGD&ĐT thành phố Kon Tum , trường THCS Lê Quý Đôn đã tiến hành tổ chức cho học sinh và CB-GV-NV của trường tham gia tích cực có hiệu quả trong ngày hội sách Việt Nam. Hơn 1000 ...
Hoạt động chuyên môn khác

Kế hoạch, nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017

Căn cứ công văn số 1206/SGDĐT-CNTT, ngày 29/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017, phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Kon Tum xây dựng kế hoạch triển thực hiện nhiệm vụ CNTT năm ...
Hoạt động chuyên môn khác

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015-2016

Căn cứ Công văn số: 4983/BGDĐT-CNTT, ngày 29/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số: 1140/SGDĐT-CNTT, ngày 08/10/2015 cửa sở GD&ĐT Kon Tum về hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2015 - 2016, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố ...
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về