Sunday, 20/10/2019 - 23:31|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
<a href="/hoat-dong-chuyen-mon" title="Hoạt động chuyên môn" rel="dofollow">Hoạt động chuyên môn</a>

PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019

     Căn cứ công văn số 676/PGD&ĐT-PCGD-XMC, ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Kon Tum về việc hướng dẫn  tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.     Nhằm nâng cao nhận thức của CB,GV, NV, học sinh về vai trò, ý ...
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về