Wednesday, 14/11/2018 - 13:38|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
Hoạt động chuyên môn

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

Những năm qua, cùng với những thành tựu vượt bậc của công cuộc đổi mới đất nước, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh nước ta nhất là việc giảng dạy môn học này trong trường học luôn được Ðảng, Nhà nước, các bộ ngành quan tâm. Vì vậy, tiềm lực và ...
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về