Sunday, 20/10/2019 - 23:56|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
<a href="/gioi-thieu/phong-gd-dt" title="Phòng GD&ĐT" rel="dofollow">Phòng GD&ĐT</a>

Giới thiệu về Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Kon Tum. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo trên 21 đơn vị xã/ phường thuộc Thành phố Kon Tum.
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về