Sunday, 21/07/2019 - 07:26|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
Phòng GD&ĐT

Giới thiệu về Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Kon Tum. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo trên 21 đơn vị xã/ phường thuộc Thành phố Kon Tum.
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về