• :
 • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
 • Trần Nguyên Hùng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0985925271
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Lĩnh vực phụ trách: CSVC -CNTT - Thống kê

 • Trần Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0964324578
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách : Văn thư

 • Lê Phước Quý
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01228555005
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách:  Văn phòng

STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về
STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về