Wednesday, 19/09/2018 - 15:37|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
  • Trần Nguyên Hùng
    • Họ và tên:
    • Điện thoại:
      0985925271
    • Giới thiệu sơ bộ:

      - Lĩnh vực phụ trách: CSVC -CNTT - Thống kê

  • Nguyễn Thị Hiền
    • Họ và tên:
    • Điện thoại:
      0905292202
    • Giới thiệu sơ bộ:

      Lĩnh vực phụ trách:  CMTHCS - Một cửa

  • Lê Phước Quý
    • Họ và tên:
    • Điện thoại:
      01228555005
    • Giới thiệu sơ bộ:

      Lĩnh vực phụ trách:  Văn phòng

  • Trần Thị Thu Hiền
    • Họ và tên:
    • Điện thoại:
      0964324578
    • Giới thiệu sơ bộ:

      Lĩnh vực phụ trách : Văn thư

  • Trương Quang Ngọc
    • Họ và tên:
    • Điện thoại:
      01268591888
    • Giới thiệu sơ bộ:

      - Lĩnh vực phụ trách: Đoàn đội, Thư viện, Y tế trường học và GDDT

STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về