Saturday, 26/05/2018 - 20:41|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
 • Nguyễn Khoa Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Lĩnh vực phụ trách: Chủ tịch CĐGD.

STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về