Sunday, 09/08/2020 - 15:15|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
 • Phạm Bá Tuấn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0905195647
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách: Tổ chức cán bộ

STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về