Friday, 24/01/2020 - 17:50|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
 • Phạm Bá Tuấn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0905195647
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách: Tổ chức cán bộ

 • Phạm Thị Ngọc Hiền
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0914305247
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Lĩnh vực phụ trách: Tổ chức cán bộ. 

STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về