Friday, 20/07/2018 - 02:06|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
 • Phạm Bá Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0905195647
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách: Tổ chức cán bộ

 • Phạm Thị Ngọc Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0914305247
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Lĩnh vực phụ trách: Tổ chức cán bộ.