Friday, 24/01/2020 - 05:48|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
 • Trịnh Ngọc Quý
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0982063810
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Lĩnh vực phụ trách: Phổ cập giáo dục - Văn, thể, mỹ.

STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về