Saturday, 26/05/2018 - 20:39|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
 • Huỳnh Thị Xuân Miền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0905767333
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách: Công tác kiểm tra - Kiểm định CLGD -Khuyến học

STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về