Friday, 20/07/2018 - 01:54|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
 • Trần Thị Bảo Vy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0985445999
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Lĩnh vực phụ trách: Kế toán Phòng GD&ĐT

 • Phạm Thị Minh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0934891093
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

    Lĩnh vực phụ trách: Kế toán Phòng GD&ĐT

 • Bùi Thị Ánh Thuỳ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0905996557
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Lĩnh vực phụ trách: Kế toán Phòng GD&ĐT