Friday, 20/07/2018 - 02:03|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
 • Huỳnh Văn Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0914147027
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn giáo dục tiểu học 

 • Nguyễn Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0977468323
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn giáo dục tiểu học