Thursday, 17/01/2019 - 13:49|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
 • Huỳnh Văn Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0914147027
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn giáo dục tiểu học 

 • Nguyễn Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0977468323
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn giáo dục tiểu học 

STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về