Sunday, 09/08/2020 - 15:21|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
 • Đỗ Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0935820026
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn THCS

 • Nguyễn Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0977468323
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn giáo dục tiểu học 

STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về