Friday, 24/01/2020 - 06:03|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
 • Nguyễn Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0977468323
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn giáo dục tiểu học 

STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về