Friday, 20/07/2018 - 01:55|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
 • Trần Thị Bích Ngoc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0986539158
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn giáo dục mầm non 

 • Nguyễn Thị Mỹ Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn giáo dục mầm non