• :
 • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
 • Thái Khắc Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02603910214
  • Email:
   tkhoa.pgdkkt@kontum.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Lĩnh vực phụ trách: Công tác giáo dục THCS

 • Phạm Văn Phụ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0969763399
  • Email:
   phamvanphu@kontumcity.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Lĩnh vực phụ trách: 

 • Ksor Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0967048639
  • Email:
   ksorxuan@kontumcity.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Lĩnh vực phụ trách: Công tác giáo dục Mầm non, Tiểu học.

STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về
STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về