arrow Văn bản pháp quy  arrow Văn bản của Sở GD-ĐT
TT Số hiệu Ban hành Tên văn bản - tài liệu
1 573/QĐ-SGD&ĐT ngày 22/9/2014 22/09/2014 Khen thưởng Giáo viên giỏi thiết kế bài giảng e-Learning Ngành giáo dục và đào tạo Kon Tum năm 2014
Văn bản của Sở GD-ĐT - Lượt xem: 1793
2 1234/SGD&ĐT 24/09/2014 1234/SGD&ĐT V/v Phát động phong trào thi đua đặc biệt
Văn bản của Sở GD-ĐT - Lượt xem: 1069
3 1069-SGDÐT-KHTC 26/08/2014 1069-SGDÐT-KHTC ve viec nghiem thu va giao nhan thiet bi mam non.pdf
Văn bản của Sở GD-ĐT - Lượt xem: 1538
4 1193-SGDÐT-GDDT 18/09/2014 1193-SGDÐT-GDDT ve viec HD trang bi sach Tiêng Viêt lop 1 CGD.pdf
Văn bản của Sở GD-ĐT - Lượt xem: 1540
5 1174-SGDÐT-TTr 16/09/2014 1174-SGDÐT-TTr Vv huong dan thuc hien cong tac thanh tra nam hoc 2014-2015.pdf
Văn bản của Sở GD-ĐT - Lượt xem: 1583
6 1198-SGDÐT-TTr 18/09/2014 1198-SGDÐT-TTr ve viec HD thuc hien cong tac kiem tra noi bo truong hoc nam hoc 2014-2015
Văn bản của Sở GD-ĐT - Lượt xem: 1522
7 1200-SGDÐT-PC 18/09/2014 1200-SGDÐT-PC ve viec bao cao tong ket 10 nam thuc hien Nghi quyet Hôi nghi Trung uowng7 khoa I ve cong tac Ton giao
Văn bản của Sở GD-ĐT - Lượt xem: 1579
8 1374-SGD&ĐT-TTr 31/10/2013 Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, dạy học trước chương trình và dạy học nâng cao đối với giáo dục tiểu học
Văn bản của Sở GD-ĐT - Lượt xem: 1254
9 1422/SGD&ĐT-GDTH 11/11/2013 Kết luận lớp tập huấn đánh giá học sinh tiểu học Mô hình trường học mới Việt Nam
Văn bản của Sở GD-ĐT - Lượt xem: 1320
10 1223/SGD&ĐT-GDTH 30/09/2013 Hướng dẫn tạm thời việc đánh giá không cho điểm đối với học sinh lớp 1 năm học 2013-2014
Văn bản của Sở GD-ĐT - Lượt xem: 1325
11 165/SGD&ĐT-GDTrH 22/02/2013 V/v Tổ chức vòng thi cấp tỉnh cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Intenet cấp tỉnh năm học 2012-2013
Văn bản của Sở GD-ĐT - Lượt xem: 1456
12 VB-32609 02/02/2012 Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020
Văn bản của Sở GD-ĐT - Lượt xem: 1556
login Đăng nhập
link Liên kết web
link Video hoạt động
link Trưng cầu ý kiến
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào ?Bình chọn Xem kết quả
Hiện có 63 khách truy cập
Trong ngày : 164
Trong tháng : 24127
Lượt truy cập: 1872690

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Thành phố Kon Tum
Địa chỉ: Đường Ba Đình - Thành phố Kon Tum
Điện thoại: 060.3862204
Website: www.kontumcity.edu.vn - Email: pgdkontum.kontum@moet.edu.vn

vdc3