Saturday, 15/08/2020 - 23:36|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
Văn bản liên quan
V/v Hướng dẫn tích hợp nội dung môi trường biển hải đảo
Ngày ban hành:
11/03/2013
Ngày hiệu lực:
11/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
Ngày ban hành:
08/03/2013
Ngày hiệu lực:
08/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Thi giải Toán trên mạng Intenet cấp thành phố năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
07/03/2013
Ngày hiệu lực:
07/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Hội thảo tập huấn trường học thân thiện - học sinh tích cực
Ngày ban hành:
07/03/2013
Ngày hiệu lực:
07/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực