Saturday, 15/08/2020 - 23:09|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
Văn bản liên quan
V/v Triển khai công tác phòng chống bão lũ, thiên tai năm 2013
Ngày ban hành:
04/03/2013
Ngày hiệu lực:
04/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tuyên truyền pháp luật quý I/2013
Ngày ban hành:
04/03/2013
Ngày hiệu lực:
04/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Đề xuất xây dựng vị trí làm việc
Ngày ban hành:
01/03/2013
Ngày hiệu lực:
01/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KHẨN! Báo cáo thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo chất lượng và chương trình SGK
Ngày ban hành:
28/02/2013
Ngày hiệu lực:
28/02/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực