Saturday, 15/08/2020 - 23:52|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
Văn bản liên quan
Thực hiện chủ trương đổi mới đồng bộ về hình thức tổ chức, phương pháp và đánh giá giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc triển khai thí điểm đổi mới đánh giá học sinh tiểu học VNEN
Ngày ban hành:
21/08/2013
Ngày hiệu lực:
21/08/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo danh sách giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
20/03/2013
Ngày hiệu lực:
20/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Báo cáo bốn năm thực hiện chương trình GDMN 2009-2012
Ngày ban hành:
15/03/2013
Ngày hiệu lực:
15/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kết luận thanh tra chuyên đề toàn diện trường TH Trần Phú năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
13/03/2013
Ngày hiệu lực:
13/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực