Wednesday, 19/09/2018 - 15:38|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
V/v Viết bài đăng tải vào kỷ yếu tại Hội thảo sơ kết 4 năm thực hiện mô hình trường học mới
Ngày ban hành:
30/09/2014
Ngày hiệu lực:
30/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Tổ chức tập huấn CBQL, GV thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT
Ngày ban hành:
26/09/2014
Ngày hiệu lực:
26/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Tập huấn CBQL,GV thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT
Ngày ban hành:
26/09/2014
Ngày hiệu lực:
26/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
509/PGD&ĐT-TTr Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
25/09/2014
Ngày hiệu lực:
25/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
506/PGD&ĐT-VP V/v Kiểm tra kỹ thuật các trường xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Ngày ban hành:
24/09/2014
Ngày hiệu lực:
24/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
505/TB số 2 - PGD&ĐT V/v Viết bài cho nội san Giáo dục và đào tạo KonTum số 20/11/2014
Ngày ban hành:
24/09/2014
Ngày hiệu lực:
24/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014
Ngày ban hành:
13/02/2014
Ngày hiệu lực:
13/02/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao
Ngày ban hành:
12/09/2013
Ngày hiệu lực:
12/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về