• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
Thông báo thời gian coi thi, chấm thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố
Ngày ban hành:
24/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Viết bài đăng tải vào kỷ yếu tại Hội thảo sơ kết 4 năm thực hiện mô hình trường học mới
Ngày ban hành:
30/09/2014
Ngày hiệu lực:
30/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Tập huấn CBQL,GV thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT
Ngày ban hành:
26/09/2014
Ngày hiệu lực:
26/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Tổ chức tập huấn CBQL, GV thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT
Ngày ban hành:
26/09/2014
Ngày hiệu lực:
26/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
509/PGD&ĐT-TTr Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
25/09/2014
Ngày hiệu lực:
25/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
506/PGD&ĐT-VP V/v Kiểm tra kỹ thuật các trường xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Ngày ban hành:
24/09/2014
Ngày hiệu lực:
24/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
505/TB số 2 - PGD&ĐT V/v Viết bài cho nội san Giáo dục và đào tạo KonTum số 20/11/2014
Ngày ban hành:
24/09/2014
Ngày hiệu lực:
24/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về