Thursday, 13/08/2020 - 00:44|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
1234/SGD&ĐT V/v Phát động phong trào thi đua đặc biệt
Ngày ban hành:
24/09/2014
Ngày hiệu lực:
24/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Khen thưởng Giáo viên giỏi thiết kế bài giảng e-Learning Ngành giáo dục và đào tạo Kon Tum năm 2014
Ngày ban hành:
22/09/2014
Ngày hiệu lực:
22/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
1193-SGDÐT-GDDT ve viec HD trang bi sach Tiêng Viêt lop 1 CGD.pdf
Ngày ban hành:
18/09/2014
Ngày hiệu lực:
18/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
1198-SGDÐT-TTr ve viec HD thuc hien cong tac kiem tra noi bo truong hoc nam hoc 2014-2015
Ngày ban hành:
18/09/2014
Ngày hiệu lực:
18/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
1200-SGDÐT-PC ve viec bao cao tong ket 10 nam thuc hien Nghi quyet Hôi nghi Trung uowng7 khoa I ve cong tac Ton giao
Ngày ban hành:
18/09/2014
Ngày hiệu lực:
18/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về