Tuesday, 11/08/2020 - 01:03|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
Văn bản liên quan
V/v Cử CBQL tham dự Hội thảo rà soát hoàn chỉnh báo cáo trẻ em ngoài trường học
Ngày ban hành:
17/09/2013
Ngày hiệu lực:
17/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2013-2014
Ngày ban hành:
16/09/2013
Ngày hiệu lực:
16/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Giấy triệu tập
Ngày ban hành:
16/09/2013
Ngày hiệu lực:
16/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo thống kê đầu năm học 2013-2014 qua hệ thống EMIS
Ngày ban hành:
16/09/2013
Ngày hiệu lực:
16/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực