Monday, 16/09/2019 - 02:53|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
Văn bản liên quan
V/v Cử CBQL tham dự Hội thảo rà soát hoàn chỉnh báo cáo trẻ em ngoài trường học
Ngày ban hành:
17/09/2013
Ngày hiệu lực:
17/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo thống kê đầu năm học 2013-2014 qua hệ thống EMIS
Ngày ban hành:
16/09/2013
Ngày hiệu lực:
16/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Giấy triệu tập
Ngày ban hành:
16/09/2013
Ngày hiệu lực:
16/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Chuẩn bị nội dung giúp đỡ đoàn làm phim
Ngày ban hành:
16/09/2013
Ngày hiệu lực:
16/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực