Sunday, 16/08/2020 - 00:26|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
Văn bản liên quan
Kế hoạch thanh tra giáo dục năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
14/09/2013
Ngày hiệu lực:
14/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Phúc đáp tờ trình số 07/TT ngày 9/9/2013 của trường TH Nguyễn Hữu Cảnh v/v hợp đồng giáo viên nghỉ hộ sản năm học 2013-2014
Ngày ban hành:
13/09/2013
Ngày hiệu lực:
13/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao
Ngày ban hành:
12/09/2013
Ngày hiệu lực:
12/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2013-2014
Ngày ban hành:
12/09/2013
Ngày hiệu lực:
12/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực