Sunday, 09/08/2020 - 15:59|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
Văn bản liên quan
KHẨN! Báo cáo thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo chất lượng và chương trình SGK
Ngày ban hành:
28/02/2013
Ngày hiệu lực:
28/02/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo v/v kiểm tra thư viện trường học năm 2013
Ngày ban hành:
26/02/2013
Ngày hiệu lực:
26/02/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Báo cáo lĩnh vực thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa
Ngày ban hành:
26/02/2013
Ngày hiệu lực:
26/02/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2013
Ngày ban hành:
26/02/2013
Ngày hiệu lực:
26/02/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực