Thứ sáu, 21/02/2020 - 16:44|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
Văn bản liên quan
Kết luận thanh tra chuyên đề toàn diện trường TH Trần Phú năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
13/03/2013
Ngày hiệu lực:
13/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Thông báo tập huấn tài liệu giáo dục địa phương
Ngày ban hành:
12/03/2013
Ngày hiệu lực:
12/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo kết luận thanh tra trường MNTT Chim non năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
12/03/2013
Ngày hiệu lực:
12/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Xây dựng kế hoạch phát triển trường lớp và học sinh năm học 2013-2014
Ngày ban hành:
12/03/2013
Ngày hiệu lực:
12/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực