Thứ sáu, 21/02/2020 - 15:52|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
Văn bản liên quan
V/v Báo cáo bốn năm thực hiện chương trình GDMN 2009-2012
Ngày ban hành:
15/03/2013
Ngày hiệu lực:
15/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kết luận thanh tra chuyên đề toàn diện trường TH Trần Phú năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
13/03/2013
Ngày hiệu lực:
13/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Thông báo tập huấn tài liệu giáo dục địa phương
Ngày ban hành:
12/03/2013
Ngày hiệu lực:
12/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo kết luận thanh tra trường MNTT Chim non năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
12/03/2013
Ngày hiệu lực:
12/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực