Friday, 21/02/2020 - 16:06|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
Văn bản liên quan
V/v Thông báo tập huấn tài liệu giáo dục địa phương
Ngày ban hành:
12/03/2013
Ngày hiệu lực:
12/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo kết luận thanh tra trường MNTT Chim non năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
12/03/2013
Ngày hiệu lực:
12/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Xây dựng kế hoạch phát triển trường lớp và học sinh năm học 2013-2014
Ngày ban hành:
12/03/2013
Ngày hiệu lực:
12/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Hướng dẫn tích hợp nội dung môi trường biển hải đảo
Ngày ban hành:
11/03/2013
Ngày hiệu lực:
11/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực