Tuesday, 11/08/2020 - 02:36|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
Văn bản liên quan
V/v Đề xuất xây dựng vị trí làm việc
Ngày ban hành:
01/03/2013
Ngày hiệu lực:
01/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KHẨN! Báo cáo thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo chất lượng và chương trình SGK
Ngày ban hành:
28/02/2013
Ngày hiệu lực:
28/02/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo v/v kiểm tra thư viện trường học năm 2013
Ngày ban hành:
26/02/2013
Ngày hiệu lực:
26/02/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Báo cáo lĩnh vực thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa
Ngày ban hành:
26/02/2013
Ngày hiệu lực:
26/02/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực