Tuesday, 11/08/2020 - 02:11|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
Văn bản liên quan
Hướng dẫn thực hiên nhiệm vụ GDTHCS năm học 2013-2014
Ngày ban hành:
10/09/2013
Ngày hiệu lực:
10/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Hướng dẫn tập huấn bồi dưỡng thường xuyên
Ngày ban hành:
10/09/2013
Ngày hiệu lực:
10/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Chuẩn bị ứng phó do ảnh hưởng của bão số 8
Ngày ban hành:
10/09/2013
Ngày hiệu lực:
10/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2013-2014; Căn cứ vào tình hình thực tế của các trường trực thuộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Kon Tum triển khai công tác khai giảng năm học 2013-2014 như sau:
Ngày ban hành:
29/08/2013
Ngày hiệu lực:
29/08/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực