Thursday, 04/06/2020 - 20:33|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
Văn bản liên quan
25/QĐ-PGD&ĐT Quyết định thành lập đoàn kiểm tra rà soát các trường, nhóm lớp mầm non ngoài công lập
Ngày ban hành:
28/02/2017
Ngày hiệu lực:
28/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
89/PGD&ĐT-VP V/v trưng tập sản phẩm E-Learning để làm kho tư liệu phục vụ dạy học.
Ngày ban hành:
28/02/2017
Ngày hiệu lực:
28/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
85/PGD&ĐT-CMTH V/v Tổ chức Liên hoan cồng chiêng - múa xoang, thi trang phục dân tộc Ngành Giáo dục & Đào tạo thành phố kon Tum lần thứ IV - Năm 2017
Ngày ban hành:
28/02/2017
Ngày hiệu lực:
28/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
88/PGD&ĐT-CMTHCS V/v Điều chỉnh lịch thi cuộc thi giải toán bằng tiếng Việt qua intenet cấp thành phố năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
28/02/2017
Ngày hiệu lực:
28/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực