Thursday, 04/06/2020 - 21:52|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
Văn bản liên quan
83/PGD&ĐT-CM V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ giải pháp đảm bảo trật tự ATGT năm 2017 trên địa bàn thành phố
Ngày ban hành:
27/02/2017
Ngày hiệu lực:
27/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
84/PGD&ĐT-CM V/v Triển khai thực hiện chỉ thị 505/CT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Ngày ban hành:
27/02/2017
Ngày hiệu lực:
27/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
81/PGD&ĐT-CM Kế hoạch tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật năm 2017 và quý 1/2017 của ngành GD&ĐT thành phố
Ngày ban hành:
27/02/2017
Ngày hiệu lực:
27/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
82/PGD&ĐT-CM V/v Đẩy mạnh môi trường văn hóa trong trường học
Ngày ban hành:
27/02/2017
Ngày hiệu lực:
27/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực