Friday, 22/01/2021 - 06:18|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
Văn bản liên quan
Kế hoạch v/v phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ khối trường THCS trên địa bnaf thành phố KonTum
Ngày ban hành:
14/10/2104
Ngày hiệu lực:
14/10/2104
Trạng thái:
Chưa có hiệu lực
Thông báo thời gian coi thi, chấm thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố
Ngày ban hành:
24/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kết luận thanh tra chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học bậc THCS năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
24/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Triển khai thực hiện kế hoạch số 07/KHLT ngày 17/8/2016
Ngày ban hành:
24/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực