arrow Công tác văn phòng  arrow Thông báo - Giấy mời
THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 10/2017 THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 10/2017 10/16/2017 4:24:45 PM Chiều ngày 13 tháng 10 năm 2017, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 9/2017 và triển khai công tác tháng 10/2017. Đ/c Trần Việt Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố chủ trì cuộc họp.
THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 9/2017 THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 9/2017 9/12/2017 9:48:06 AM Chiều ngày 08 tháng 9 năm 2017, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 8/2017 và triển khai công tác tháng 9/2017. Đ/c Trần Việt Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố chủ trì cuộc họp
THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 8/2017 THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 8/2017 8/16/2017 7:14:24 AM Chiều ngày 14 tháng 8 năm 2017, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 7/2017 và triển khai công tác tháng 8/2017. Đ/c Trần Việt Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố chủ trì cuộc họp
THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 5/2017 THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 5/2017 5/19/2017 8:14:09 AM Chiều ngày 17 tháng 5 năm 2017, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 4/2017 và triển khai công tác tháng 5/2017. Đ/c Trần Việt Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố chủ trì cuộc họp
THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL QUÝ I/2017 THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL QUÝ I/2017 4/17/2017 3:04:55 PM Chiều ngày 14 tháng 4 năm 2017, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác Quý I/2017 và triển khai công tác Quý II/2017. Đ/c Trần Việt Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố chủ trì cuộc họp.
THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 3/2017 THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 3/2017 3/14/2017 8:00:41 AM Chiều ngày 07 tháng 3 năm 2017, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 02/2017 và triển khai công tác tháng 3/2017. Đ/c Trần Việt Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố chủ trì cuộc họp.
THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 02/2017 THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 02/2017 2/13/2017 2:05:00 PM Chiều ngày 10 tháng 02 năm 2017, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 01/2017 và triển khai công tác tháng 02/2017. Đ/c Trần Việt Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố chủ trì cuộc họp.
THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN QUÝ IV/2016-KẾ HOẠCH QUÝ I/2017 THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN QUÝ IV/2016-KẾ HOẠCH QUÝ I/2017 2/3/2017 1:50:33 PM Chiều ngày 18 tháng 01 năm 2017, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác Quý IV/2016 và triển khai công tác Quý I/2017. Đ/c Trần Việt Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố chủ trì cuộc họp.
THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 12/2016 THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 12/2016 12/12/2016 9:18:45 AM Chiều ngày 07 tháng 12 năm 2016, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 11/2016 và triển khai công tác tháng 12/2016. Đ/c Trần Việt Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố chủ trì cuộc họp.
THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 11/2016 THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CBQL THÁNG 11/2016 11/7/2016 2:00:20 PM Chiều ngày 04 tháng 11 năm 2016, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 10/2016 và triển khai công tác tháng 11/2016. Đ/c Trần Việt Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố chủ trì cuộc họp.
<< Prev 1 2 3 4 Next >> 
login Đăng nhập
link Liên kết web
link Video hoạt động
link Trưng cầu ý kiến
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào ?Bình chọn Xem kết quả
Hiện có 59 khách truy cập
Trong ngày : 160
Trong tháng : 24123
Lượt truy cập: 1872686

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Thành phố Kon Tum
Địa chỉ: Đường Ba Đình - Thành phố Kon Tum
Điện thoại: 060.3862204
Website: www.kontumcity.edu.vn - Email: pgdkontum.kontum@moet.edu.vn

vdc3