arrow Thống kê  arrow Số liệu học sinh  arrow Học sinh tiểu học
Trường tiểu học
Tổng số
Chia ra
Học sinh tăng(+), giảm(-) trong tháng
Trong đó, học sinh bỏ học
Ngày
cập
nhật
L.1
L.2
L.3
L.4
L.5
T.Số
L.1
L.2
L.3
L.4
L.5
T.Số
L.1
L.2
L.3
L.4
L.5
Toàn ngành
Tổng số lớp
x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trong TS: - Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nữ dân tộc
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
2. Trường TH Võ Thị Sáu
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
3. Trường TH Triệu Thị Trinh
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
4. Trường TH Trần Quốc Toản
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
5. Trường TH Trần Phú
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
6. Trường TH Quang Trung
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
7. Trường TH Phùng Khắc Khoan
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
8. Trường TH Phan Đình Phùng
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
9. Trường TH Phan Chu Trinh
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
10. Trường TH Nguyễn Viết Xuân
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
11. Trường TH Nguyễn Văn Trỗi
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
12. Trường TH Nguyễn Văn Cừ
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
13. Trường TH Nguyễn Trung Trực
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
14. Trường TH Nguyễn Tri Phương
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
15. Trường TH Nguyễn Trãi
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
16. Trường TH Nguyễn Hữu Cảnh
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
17. Trường TH Nguyễn Hiền
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
18. Trường TH Nguyễn Bá Ngọc
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
19. Trường TH Ngô Thì Nhậm
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
20. Trường TH Ngô Quyền
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
21. Trường TH Mạc Đĩnh Chi
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
22. Trường TH Lương thế Vinh
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
23. Trường TH Lê Văn Tám
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
24. Trường TH Lê Lợi
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
25. Trường TH Lê Hồng Phong
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
26. Trường TH KơPaKơLơng
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
27. Trường TH Hoàng Văn Thụ
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
28. Trường TH Đoàn thị Điểm
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
29. Trường TH Đào Duy Từ
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
30. Trường TH Đặng Trần Côn
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
31. Trường TH Cao Bá Quát
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
32. Trường TH Bế Văn Đàn
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
33. Tiểu học Kim Đồng
Tổng số lớp
  x x x x x x x x x x x x
Tổng số học sinh
Trong TS: - Nữ
- Dân tộc
- Nữ dân tộc
33

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Thành phố Kon Tum
Địa chỉ: Đường Ba Đình - Thành phố Kon Tum
Điện thoại: 060.3862204
Website: www.kontumcity.edu.vn - Email: pgdkontum.kontum@moet.edu.vn

vdc3