arrow Thống kê  arrow Số liệu học sinh  arrow Học sinh mầm non
Trường mầm non, nhóm lớp Nhà trẻ Mẫu giáo
T.số nhóm Trẻ trong tháng Tăng, giảm trẻ so với tháng trước Trẻ em bán trú T.số lớp Trẻ trong tháng Tăng, giảm trẻ so với thángtrước Trẻ em bán trú Ngày
cập
nhật
T.số Nữ Dân tôc Nữ DT T.số Nữ T.số Nữ T.số Nữ Dân tộc Nữ DT T.số Nữ T.số Nữ
Toàn ngành  
1.  Trường MN TT Hoa Trạng Nguyên 2 43 26 1 0 0 0 43 26 6 184 81 8 3 0 0 184 81 05/10/2017
2.  Trường MN TT Sunny 2 48 25 1 1 48 25 5 166 85 5 4 Giảm 1 trẻ 166 85 06/10/2017
3.  Trường MN TT Sen Hồng 1 31 14 1 1 31 14 3 84 41 4 84 41 18/10/2017
4.  Trường MN TT Ngôi Sao Xanh
5.  Trường MN TT Đồ Rê Mí 2 17 11 18 11 17 11 3 60 33 3 2 64 35 60 33 16/10/2017
6.  Trường MN TT Ban Mai Xanh
7.  Trường MN TT ABC
8.  Trường Mầm non Hoàng Sa 9 295 149 108 53 157 83 03/10/2017
9.  Nhóm TT độc lập P.Duy Tân 10 138 67 2 0 +5 +2 138 67 4 89 43 0 0 0 0 89 43 03/10/2017
10.  Nhóm TT độc lập X.Hòa Bình 1 21 10 21 10 03/10/2017
11.  Nhóm TT độc lập P.Lê Lợi 6 62 22 1 28 14 1 30 13 30 13 02/10/2017
12.  Nhóm TT độc lập P.Thắng Lợi 5 45 20 12 3 -2 45 20 3 53 26 3 3 -1 53 26 06/10/2017
13.  Nhóm TT độc lập P.Q.Trung
14.  Nhóm TT độc lập P.Thống Nhất 3 46 22 3 1 46 22 9 197 96 49 23 197 96 05/10/2017
15.  Nhóm TT độc lập P.Q.thắng 4 79 34 79 34 4 95 44 95 44 02/10/2017
16.  Trường MN Vàng Anh 1 12 4 11 4 0 0 12 4 9 275 123 168 81 0 0 275 123 04/10/2017
17.  Trường MN Tuổi Ngọc 1 23 12 1 1 +2 +2 23 12 21 623 317 394 202 0 0 181 91 05/10/2017
18.  Trường MN Tuổi Hồng 0 10 262 159 258 158 0 112 64 06/10/2017
19.  Trường MN Thủy Tiên 1 18 7 3 2 18 7 10 285 143 133 66 216 112 05/10/2017
20.  Trường MN TT Thiên Nga 5 160 87 4 0 160 87 160 87 03/10/2017
21.  Trường MN TT Sơn Ca
22.  Trường MN TT Sao Mai 1 15 9 0 0 15 9 5 160 84 65 30 160 84 02/10/2017
23.  Trường MN Nắng Mai 1 22 6 6 1 22 6 7 230 101 97 48 + 2 +1 161 82 02/10/2017
24.  Trường MN Nắng Hồng 15 438 232 350 189 143 70 06/10/2017
25.  Trường MN TT Mi Sa 2 32 15 0 0 0 0 32 15 9 296 133 3 1 0 0 296 133 16/10/2017
26.  Trường MN Hoa Thạch Thảo 1 20 12 20 12 9 255 108 65 27 +1 +1 176 73 06/10/2017
27.  Trường mầm non Hoa Sen 7 192 92 142 67 + 9 + 4 +6 + 6 03/10/2017
28.  Trường MN Hoa Pơ Lang 15 416 205 415 205 0 259 127 04/10/2017
29.  Trường MN Hoa Phượng 1 28 14 2 1 1 1 28 14 12 410 220 64 37 2 1 410 220 02/10/2017
30.  Trường MN non Họa Mi 1 25 13 +5 +3 25 13 8 251 126 7 3 +7 +3 173 81 09/10/2017
31.  Trường MN Hoa Mai 1 10 5 10 5 7 184 89 75 35 184 89 02/10/2017
32.  Trường MN Hoa Hồng 1 29 14 0 0 29 14 8 236 109 3 0 218 118 09/10/2017
33.  Trường MN Hoa Anh Đào 1 29 9 0 0 0 0 29 9 10 352 179 8 5 -7 +5 306 149 03/10/2017
34.  Trường MN TT Chim Non 1 22 11 2 2 0 0 22 11 4 158 75 0 0 0 0 158 75 13/10/2017
35.  Trường MN Dân lập Cao Su
36.  Trường MN Bằng Lăng 13 426 208 225 110 11 8 141 66 02/10/2017
37.  Trường Mầm non Hoa Sữa 1 20 6 1 1 20 6 6 195 91 41 17 160 76 12/10/2017
38.  Trường MN Hoa Ngọc Lan 1 18 9 1 1 18 9 9 255 132 72 39 11 8 255 132 02/10/2017
39.  Trường Mầm non Tuổi Thơ 1 31 17 0 0 31 17 14 421 189 8 4 407 184 02/10/2017

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Thành phố Kon Tum
Địa chỉ: Đường Ba Đình - Thành phố Kon Tum
Điện thoại: 060.3862204
Website: www.kontumcity.edu.vn - Email: pgdkontum.kontum@moet.edu.vn

vdc3