arrow Thống kê  arrow Số liệu học sinh  arrow Học sinh mầm non
Trường mầm non, nhóm lớp Nhà trẻ Mẫu giáo
T.số nhóm Trẻ trong tháng Tăng, giảm trẻ so với tháng trước Trẻ em bán trú T.số lớp Trẻ trong tháng Tăng, giảm trẻ so với thángtrước Trẻ em bán trú Ngày
cập
nhật
T.số Nữ Dân tôc Nữ DT T.số Nữ T.số Nữ T.số Nữ Dân tộc Nữ DT T.số Nữ T.số Nữ
Toàn ngành  
1.  Trường MN TT Hoa Trạng Nguyên
2.  Trường MN TT Sunny 2 40 19 40 19 5 155 79 2 1 155 79 18/08/2017
3.  Trường MN TT Sen Hồng
4.  Trường MN TT Ngôi Sao Xanh
5.  Trường MN TT Đồ Rê Mí
6.  Trường MN TT Ban Mai Xanh
7.  Trường MN TT ABC
8.  Trường Mầm non Hoàng Sa
9.  Nhóm TT độc lập P.Duy Tân
10.  Nhóm TT độc lập X.Hòa Bình
11.  Nhóm TT độc lập P.Lê Lợi
12.  Nhóm TT độc lập P.Thắng Lợi
13.  Nhóm TT độc lập P.Q.Trung
14.  Nhóm TT độc lập P.Thống Nhất
15.  Nhóm TT độc lập P.Q.thắng
16.  Trường MN Vàng Anh
17.  Trường MN Tuổi Ngọc
18.  Trường MN Tuổi Hồng
19.  Trường MN Thủy Tiên
20.  Trường MN TT Thiên Nga
21.  Trường MN TT Sơn Ca
22.  Trường MN TT Sao Mai
23.  Trường MN Nắng Mai
24.  Trường MN Nắng Hồng
25.  Trường MN TT Mi Sa
26.  Trường MN Hoa Thạch Thảo
27.  Trường mầm non Hoa Sen
28.  Trường MN Hoa Pơ Lang
29.  Trường MN Hoa Phượng
30.  Trường MN non Họa Mi
31.  Trường MN Hoa Mai
32.  Trường MN Hoa Hồng
33.  Trường MN Hoa Anh Đào
34.  Trường MN TT Chim Non
35.  Trường MN Dân lập Cao Su
36.  Trường MN Bằng Lăng
37.  Trường Mầm non Hoa Sữa
38.  Trường MN Hoa Ngọc Lan
39.  Trường Mầm non Tuổi Thơ

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Thành phố Kon Tum
Địa chỉ: Đường Ba Đình - Thành phố Kon Tum
Điện thoại: 060.3862204
Website: www.kontumcity.edu.vn - Email: pgdkontum.kontum@moet.edu.vn

vdc3